Datavarehus

DBS data som skal brukes til statistikk og analyse tilgjengeliggjøres i form av maskinell uthenting, rapporter eller Dashboard (se vedlagte instrukser).

Dashboard er en online webportal med et analyseverktøy som er basert på programvare Kyubit. Dette er en begrenset og gratis versjon med overordnede tall/verdier. Rapportene er tilgjengelig per uke/måned eller kvartal. Fra datavarehuset kan man hente data tilbake til 01.01.2015.