Dokumentering av omfattende skade

Utarbeidet informasjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen har utarbeidet informasjon om hvordan de ønsker reparasjon av omfattende skade skal dokumenteres.