Innmelding eller endring

Nytt verksted

Foretaket må være registrert i Brønnøysundregistrene for å bli registrert i DBS verkstedsregister.

Bruker

Innmelding av ny glass- og regnskapsbruker​. Endring av eksisterende bruker (alle typer brukere)​. Behov for ytterligere bruker​.