Nytt verksted

Foretaket må være registrert i Brønnøysundregistrene for å bli registrert i DBS verkstedsregister.

For å få registrert virksomheten i DBS verkstedregister må foretaket være registrert i Brønnøysundregisteret. I tillegg må kjøretøyverksted være godkjent med godkjenningsnummer fra Statens vegvesen. Virksomheter som ikke trenger godkjenning fra Statens vegvesen må kunne vise til tilstrekkelig utstyr og kompetanse.

Registrering av virksomhet i DBS verkstedregister gir ikke automatisk tilgang til å taksere i DBS.

Nytt verksted