Egenerklæringer

Dette er en standardisert egenerklæring til obligatorisk bruk i forbindelse med skadereparasjoner utført på biler der et forsikringsselskap er oppdragsgiver.

Verkstedet må legge inn sin DBS-id og takstens oppdragsid. Videre må verkstedet krysse av for hvorvidt det er benyttet reparasjonsmanual(er) eller ikke og notere riktig informasjon i de åpne feltene. Til slutt må verkstedet notere riktig dato og signere i signaturfeltet.

Skriv ut ferdig utfylt dokument klart til signering eller velg "Lagre som" for å lagre dokumentet lokalt på verkstedets PC.