Om Bilskadekontoret

Bilskadekontoret (BSK) utvikler og drifter skadetakseringssystemet DBS og forsikringsbiler.no Bilskadekontoret er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Vi er lokalisert sentralt i Oslo.

Skadetakseringssystemet DBS

Skadetakseringssystemet DBS (Dataassistert skadeBesiktigelsesSystem) benyttes årlig til ca. 600 000 takster/kalkyler for skader på kjøretøy som primært erstattes av forsikringsselskapene. DBS benyttes av de aller fleste forsikringsselskapene som forsikrer kjøretøy og av de fleste verkstedene som reparerer skader på kjøretøy, i Norge.

Det er i dag ca. 7000 brukere og ca. 2500 virksomheter som benytter DBS og Bilskadekontoret i Finans Norge Forsikringsdrift har ansvaret for drift og forvaltning av systemet.

Taksering i DBS

Oppstår det en skade på et kjøretøy og skaden har forsikringsmessig dekning, vil verksted eller representant fra et forsikringsselskap gjøre en kalkyle/takst i DBS på reparasjonskostnaden for skaden. Den utførte taksten kommuniseres i DBS mellom ansvarlig forsikringsselskap og det verksted som gjennomfører skadereparasjonen. All dialog vedrørende gjennomføring av reparasjonen mellom verkstedet og forsikringsselskapet går via DBS. DBS hjelper både forsikringsselskapene og verkstedene med å ha kontroll på reparasjonskostnadene og gjør takserings- og oppgjørsprosessen enklere for begge parter.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev for å motta seneste informasjon fra Bilskadekontoret