Personvern

Bilskadekontoret til Finans Norge Forsikringsdrift drifter systemet DBS (Dataassistert skadebesiktigelsessystem). Finans Norge Forsikringsdrift er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i systemet.

DBS fungerer på den måten at det aktuelle verksted og forsikringsselskap legger inn informasjon om forsikringstaker, bilen, samt informasjon om den aktuelle skaden på bilen, og opprette dialog seg imellom om saken.

Formålet med DBS systemet er å utføre kostnadsberegning av reparasjoner av kjøretøy og forenkle/effektivisere takseringsprosess og samhandling mellom de involverte parter. Samt det å selge innløste kjøretøy til godkjente verksteder eller biloppsamlere i Norge. Behandlingsgrunnlaget for DBS er personvernforordningen artikkel 6 1 f) berettiget interesse.

Finans Norge Forsikringsdrift har berettiget interesse i å behandle de personopplysningene som ligger i DBS for å levere tjenester av god kvalitet og for å oppfylle næringens krav til kostnadsbesparende og effektive prosesser. Behandlingen av personopplysningene knyttet til den registrerte er nødvendig for å sikre riktig gjennomføring av taksering og oppgjør hos forsikringsselskapet. Det behandles ikke flere personopplysninger i systemet enn de som er nødvendige for å oppnå formålet.

Behandlingen kommer den registrerte til gode ved at den skadelidte får kjøretøyet taksert og eventuelt reparert, og at saksbehandlingen hos forsikringsselskapet går raskere og blir riktigere. Det er svært få, og ingen følsomme, personopplysninger som behandles, så personvernulempen ved behandlingen er liten for den registrerte.

De personopplysninger som behandles er:
  • Navn, adresse, epost og telefonnummer til bileier, medeier eller bruker av bilen
  • Forsikringsselskap
  • Registreringsnr. og chassisnr. på bil
  • Adresse på oppbevaringssted av bil
  • Navn og epost til takstmann
  • Navn og epost til saksbehandler i forsikringsselskapet

Opplysningene lagres til utløp av foreldelsesfrist for krav på 13 år. Og det benyttes følgende databehandlere til DBS systemet: Atea, TietoEvry, Cloudberries og LAFTN, hvor alle er lokalisert i Norge, samt svenske CAB Group AB.

Personvernforordningen artikkel 21 gir deg som registrert adgang til å protestere på denne behandlingen av dine opplysninger. Hvis du ønsker å benytte denne adgangen må du rette en henvendelse til Finans Norge Forsikringsdrift/Bilskadekontoret via deres personvernombud på personvern@finansnorge.no.