Vil ha mer gjenbruk av bildeler

Publisert

Forsikringsnæringen ønsker å tilrettelegge for mer gjenbruk av bildeler ved skadereparasjoner. Finans Norges bilskadekontor lanserer derfor et nytt bestillingssystem for brukte, men likeverdige bildeler.

Vi mener av miljøhensyn bør være mulig å øke andelen brukte bildeler ved skadereparasjoner på bilverkstedene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Det nye digitale systemet er utviklet i samarbeid med eksterne leverandører. Hensikten er å gjøre det enklere å bestille og bruke brukte deler.

Delene som kan benyttes i enkelte reparasjoner vil komme fra tilsvarende bil. Kvaliteten på reparasjonen skal ikke forringes, og på nyere biler er brukte deler oftest ikke aktuelt.

I Sverige benytter forsikringsselskapene og verkstedene nesten fjorten prosent brukte deler ved skadereparasjoner, mens vi her i landet bruker rundt tre prosent.

- Nyutviklingen er et eksempel på at gode digitale løsninger kan bidra til et bedre klima. Det er viktig å gå raskt i en grønnere retning. Vi har fra før gode bestillings- og takseringssystemer på bilområdet, sier Neverdal.

Ønsker klimavennlige løsninger

Forsikringsselskapene har stadig mer oppmerksomhet rettet mot klimavennlige løsninger, også på bilområdet.

- Elleve selskaper som driver med demontering av biler, er i startfasen med på det nye bestillingssystemet, sier Neverdal.

Begynner i november

Gjennom takseringssystemet til Finans Norges bilskadekontor har rundt 2000 bilverksteder tilgang til bildeler. Og nå kan verkstedene effektivt også bestille brukte deler gjennom dette systemet.

- Hvis vi øker andelen gjenbruk, ved de skadene der det er aktuelt, går vi i en mer miljøvennlig retning, sier Neverdal i Finans Norge.

Løsningen gir deg mulighet til å forespørre og bestille deler for gjenbruk direkte fra bildemontør. Deretter å overføre delene direkte til taksten; med korrekt pris, delenummer og frakt.

Brukerveiledning finnes under - DBS – Veiledninger – «DBS Gjenbruk – Brukerveiledning».