Webtjenester

Integrasjonsguide inneholder veiledende informasjon til de som ønsker å ta i bruk webtjenestene.

Teknisk dokumentasjon

Oversikt over webtjenester

Tjeneste Bruker Beskrivelse
HentFagdata forsikringsselskap Uthenting av skadeinformasjon fra forsikringsselskapets system.
Oppdrag forsikringsselskap Overføring av takstinformasjon, samt statusmeldinger og kontroll av takst.
OppdragI forsikringsselskap Overføring av informasjon om innløst kjøretøy.
Fakturagrunnlag forsikringsselskap Overføring av faktureringsgrunnlag til forsirkingsselskapets system. Gjelder kun reparasjonsskader.
OpprettOppdragFraFag  forsikringsselskap Opprette oppdrag i DBS fra forsikringsselskapets skadesystem.
Fakturagrunnlag frilanser forsikringsselskap Overføring av honorarer og omkostninger til forsikringsselskapets system.
Fakturagrunnlag utførte tjenester forsikringsselskap Overføring av faktureringsgrunnlag til forsikringsselskapets system. Gjelder ikke reparasjoner, men kun utførte tjenester fra verkstedsside.
Plansystem verksted Overføring av oppdragsinformasjon til verkstedets plansystem.
Oppdrag verksted Uthenting av oppdragsinformasjon til verkstedets plan- eller faktureringssystem.