Takstpriser

Gjeldende priser ved opprettelse av DBS takster fra 01. januar 2023:

kr. 125,-  + mva. for vanlig takst
kr.   60,-  + mva. for glasstakst