Digitalt DBS Annetbildekurs 26. august

26. aug 2024kl. 09:00–16:00
Digitalt Teamskurs med egen pc Kr.4.400,- eks mva.

Annetbildekurset er for deg som jobber på andre typer verksteder enn karosseriverksted og skal taksere maskinskader på person- og varebiler og skader på lastebil, MC, moped, snøscooter, ATV, båt, caravan, tilhengere ol.

På kurset gjennomgås spesialløpene i DBS med funksjoner for å kalkulere uten å benytte reparasjonstidene, men avtalehåndtering og tilbudsbehandling mot forsikringsselskapene inngår.

Følgende må du som kursdeltaker ha kunnskap om og disponere før deltakelse på digitalt DBS kurs:

  • PC med kamera og skjerm med minimum størrelse 22 tommer
  • Teams må være installert og testet før bruk. Dette følger med Office-pakken
  • Må ha benyttet Teams tidligere
  • Operativsystem Windows 10 eller nyere
  • God kapasitet på internett da det hele tiden kommuniseres med levende bilder
  • Eget rom eller arbeidsplass hvor deltageren kan sitte uforstyrret gjennom hele kursets varighet
  • Generell god kunnskap i bruk av PC. Benytter PC daglig

Om du føler at ovenstående punkter er/blir ivaretatt kan du melde deg på digitalt DBS-kurs.
Hvis du derimot ikke oppfyller kravene kan påmelding til «klasseromskurs» gjøres her: https://www.bilskadekontoret.no

Pris:
Kurspris pr. deltaker: Kr 4.300,- eks mva.
Faktura sendes etter gjennomført kurs.

Tider:
Kurset starter kl 09:00 og varer til ca. kl 16:00.

NB! Påmeldingen er bindende.

Etter påmelding mottas bekreftelse.

Ved eventuell avmelding, hvor deltakeren av ulike grunner ikke kan møte, må dette skje senest to uker før kursstart. Det vil da påløpe en avmeldingsavgift på kr. 250,- eks mva.
Avmeldinger senere enn to uker før kursstart medfører at hele kursavgiften må betales grunnet påløpte utgifter.

Ved eventuell avmelding: Husk at en annen person fra samme verksted kan overta plassen uten merkostnader, men må melde fra om dette i forkant av kurset.